• Suurenna fontin kokoa
 • Fontin oletuskoko
 • Pienennä fontin kokoa

Valmennuskurssit yliopisto valintakoe

Tältä sivulta löydät valmennuskurssit yliopistojen pääsykokeisiin (valintakokeisiin). Kaikilla on oma tapansa oppia. Yliopistojen pääsykokeiden valmennuskurssit tarjoavat yhden tavan oppia yliopiston sisäänpääsyyn vaadittava tietomäärä ja valmistautua yliopiston pääsykokeisiin. Lisäksi kursseilla voi tavata muita yliopistoon pyrkiviä henkilöitä ja keskustella heidän kanssaan kaikista hakemiseen ja pääsykokeisiin liittyvissä kysymyksissä. Seuraavassa on listattuna valmennuskursseja tarjoavat tahot. Kaikki muut kurssit ovat valmennuskursseja yliopistojen koulutusohjelmiin lukuunottamatta Eximian tiettyjä kursseja jotka on tarkoitettu AMK-opintoihin (ammattikorkeakoulu).

    

Valintakoe valmennus

Epione valmennus

 • lääketiede
Eximia
 • ammattikorkeakoulut AMK (liiketalous Helsinki, Tekniikka Helsinki, Tekniikka Tampere, Tekniikka Turku, Taide Helsinki)
 • arkkitehtiosastot
 • biologia
 • diplomi-insinööri (teknillinen korkeakoulu, teknillinen yliopisto)
 • englantilainen filologia
 • farmasia
 • historia
 • kasvatustieteet ja opettajakoulutus
 • kauppatiede (kauppakorkeakoulu)
 • lääketiede
 • maantiede
 • maatalous-metsätieteet
 • oikeustiede
 • psykologia
 • taideala
 • teologia
 • valtiotiede
 • yhteiskuntatieteet

Harjoitus.com

 • kauppatiede (kauppakorkeakoulu)
 • lääketiede
 • oikeustiede
 • valtiotiede

Huippuvalmennus

 • arkkitehtuuri
 • biologia 
 • diplomi-insinööri (teknillinen korkeakoulu, teknillinen yliopisto) 
 • englanti 
 • farmasia 
 • historia 
 • kasvatustiede 
 • kauppatiede (kauppakorkeakoulu)
 • lastentarhanopettaja 
 • luokanopettaja 
 • lääketiede 
 • maantiede 
 • oikeustiede 
 • psykologia 
 • teologia 
 • valtiotiede 

Iltakoulu

 • kansanvälinen politiikka
 • valtio-oppi

Kannustin

 • viestintä
 • sosiologia
 • poliittinen historia
 • talous- ja sosiaalihistoria
 • sosiaalipsykologia
 • sosiaalipolitiikka
 • sosiaali- ja kulttuuriantropologia
 • kehitysmaatutkimus
 • valtio-oppi
 • filosofia
 • kansantaloustiede

Lääketieteenkandidaattiseura (LKS)

 • lääketiede

Matematiikkapaja

 • diplomi-insinööriosastot (teknillinen korkeakoulu, teknillinen yliopisto)

Metafor

 • psykologia
 • tilastotiede
 • kognitiotiede
 • filosofia

Oppimisvalmennus

 • oppimis-, ajattelu- ja valmistautumistaitoja pääsykokeeseen (aineriippumaton)

Pykälä

 • oikeustiede

Supermaster

 • kauppatiede (kauppakorkeakoulu)

Takuuvalmennus

 • kauppatiede (kauppakorkeakoulu)
 • kauppatiede (Helsinki, Oulu)
 • lääketiede (Helsinki, Oulu)

Valmennusakatemia

 •  kauppatiede (kauppakorkeakoulu)

Valmennuskeskus

 • arkkitehtiosastot
 • biologia
 • diplomi-insinööri (teknillinen korkeakoulu, teknillinen yliopisto)
 • farmasia
 • historia
 • kasvatustiede
 • kauppatiede (kauppakorkeakoulu)
 • kielet
 • luokanopettaja
 • lääketiede
 • maantiede
 • maatalous-metsätiede
 • oikeustiede
 • opiskelutekniikka
 • psykologia
 • taidealat
 • teologia
 • valtio- ja yhteiskuntatiede
 • kauppatiede (kauppatieteet, Vaasan yliopisto)
 • arkkitehtuuri (Arkkitehtiosasto TKK, TTY & OY)
 • elokuvataide ja lavastustaide, medialaboratorio, muotoilu, taide ja media, taidekasvatus, visuaalinen kulttuuri (Taideteollinen Korkeakoulu, TAIK)
 • muotoilu & viestintä, kuvataide (Lahden Muotoiluinstituutti)
 • muotoilu, vaatetusala, viestintä (Metropolia)
 • kuvanveisto, maalaustaide, taidegrafiikka, tila-aikataiteet (Kuvataideakatemia)
 • audiovisuaalinen mediakulttuuri, graafinen suunnittelu, kuvataidekasvatus, tekstiili- ja vaatetusala, teollinen muotoilu (Lapin yliopisto)

   

 

Haku


Valmennus.info - Valmennus ja koulutus sekä valmennuskurssit

Palautetta palvelusta voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen palaute ( at ) valmennus.info

Tietosuoja: Sivuillamme ei ole rekisteröitymis- tai kirjautumismahdollisuutta, joten henkilötietoja ei kerätä. Kaikki sisältö on maksutonta.