• Suurenna fontin kokoa
  • Fontin oletuskoko
  • Pienennä fontin kokoa

Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutuksella yleensä täydennetään ja syvennetään omaa osaamistaan. Täydennyskoulutus mahdollistaa sen, että työn muuttuessa myös työntekijät pysyvät muutoksessa mukana. Täydennyskoulutus on sijoitus tulevaisuuteen, mikä parantaa yrityksen tai laitoksen tehokkuutta.

    

 

Täydennyskoulutuksen eri tasot

Täydennyskoulutusta tarjotaan monilla eri tasoilla ja laajuuksilla. Täydennyskoulutus voi olla ammatillista tai yliopistollista. Usein hyödyllistä on opiskella sillä tasolla, jolta ei ole aikaisempaa kokemusta. Esimerkiksi yliopistossa opiskellut hyötyy paljon ammatillisesta täydennyskoulutuksesta.

Ammatillinen täydennyskoulutus

Ammatillinen täydennyskoulutus vahvistaa työntekijän ammatillista osaamista. Ammatillista täydennyskoulutusta järjestää muun muassa ammatilliset oppilaitokset, työväenopistot ja kesäyliopistot. Ammatillisen lisäkoulutuksen kurssit voivat kestää lyhyen aikaa, mutta ammatillinen täydennyskoulutus voi kestää pidemmänkin aikaa. Ammatillista täydennyskoulutusta voi hakea esimerkiksi koulutusnetin sivuilta valitsemalla vuodeksi 2011 tai 2012 ja kirjoittamalla sanahakuun termin lisäkoulutus.

Ammattikorkeakoulujen lisäkoulutus

Ammattikorkeakoulun täydennyskoulutus on yleensä laajudeltaan 30-60 opintopistettä. Ammattikorkeakoulujen lisäkoulutustarjonta on laajaa ja vaikka korkeakoulusta onkin kyse, käytännönläheistä. Pääsyvaatimuksena voi olla tutkinto ammattikorkeakoulusta, mutta usein alemmatkin tutkinnot riittävät. Ammattikorkeakoulujen lisäkoulutusta voi myös hakea koulutusnetin sivuilta valitsemalla tyypiksi ammattikorkeakoulujen erikoistumisopinnot.

Yliopistojen lisäkoulutus

Yliopistojen täydennyskoulutus on suurimmaksi osaksi tarkoitettu korkeakoulututkinnon suorittaneille. Luonnollisesti eri kaupunkien yliopistot järjestävät näitä koulutuksia. Yliopistojen täydennyskoulutus voi olla pidempijaksoista tai lyhyistä seminaareista koostuvaa. Yliopiston täydennyskoulutukseen osallistuvat laajentavat yleensä tutkintoaan jollain ainekokonaisuudella. Korkeakoulujen kotisivuilta löytyy parhaiten tietoa yliopistojen täydennyskoulutuksesta.

Muut täydennyskoulutukset

Muita yleisiä täydennyskoulutuksia ovat erilaiset kieliopinnot, atk-kurssit ja ammattiliittojen lisäkoulutukset. Näitä kursseja voi etsiä esimerkiksi kurssihaku.fi:stä.

   

 

 

Haku


Valmennus.info - Valmennus ja koulutus sekä valmennuskurssit

Palautetta palvelusta voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen palaute ( at ) valmennus.info

Tietosuoja: Sivuillamme ei ole rekisteröitymis- tai kirjautumismahdollisuutta, joten henkilötietoja ei kerätä. Kaikki sisältö on maksutonta.